Weten hoe vitaal jouw organisatie is?

Bij Verantwoord Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed staat zowel het gebouw als de gebruiker(s) centraal. Voor elk gebouw is voor de korte termijn winst te halen. Voor de langere termijn dient rekening gehouden te worden met:

1. Fysieke gesteldheid en gebruik van het gebouw
2. Vitaliteit van de gebruiker(s)
3. Techniek van de installaties

Weten hoe vitaal jouw organisatie is? Je ontdekt het hier. Iedere (maatschappelijke) organisatie in Limburg kan gratis gebruik maken van dit vitaliteitsonderzoek door deze vragen te beantwoorden.

Aantal leden per leeftijdscategorie

Vraag 1 van 31
Ons bestuur / directie geeft aan dat de werkdruk (te) hoog is.
Vraag 2 van 31
De rol van ons bestuur / directie is voor alle medewerkers / vrijwilligers van onze organisatie duidelijk?
Vraag 3 van 31
Het bestuur / directie heeft een (vastgestelde) taakverdeling die in de praktijk ook zo wordt uitgevoerd.
Vraag 4 van 31
Het werven van bestuursleden/ directieleden is bij ons gebaseerd op een planmatige aanpak.
Vraag 5 van 31
In onze organisatie werken wij met werkgroepen voor uitvoerende taken.
Vraag 6 van 31
Wij maken ons zorgen om de continuïteit van de organisatie.
Vraag 7 van 31
Bestuursleden / directieleden doen te veel uitvoerende taken.
Vraag 8 van 31
De meeste medewerkers / vrijwilligers hebben het gevoel dat ze hun werk aankunnen.
Vraag 9 van 31
Onze mensen doen vooral wat ze leuk vinden, niet direct prioriteitstaken.
Vraag 10 van 31
Wij zijn in staat om voldoende capabele vrijwilligers en/of medewerkers te werven.
Vraag 11 van 31
Van vrijwilligers / medewerkers die vertrekken is bekend waarom zij stoppen.
Vraag 12 van 31
Voor iedereen in de organisatie is duidelijk wie verantwoordelijk is voor welke taken.
Vraag 13 van 31
Vrijwilligers / medewerkers kunnen bij ons een (externe) training of cursus volgen.
Vraag 14 van 31
Wij stellen prioriteiten en maken heldere keuzes in activiteiten.
Vraag 15 van 31
Ons bestuur / directie durft de nek uit te steken en vooruitstrevend te zijn.
Vraag 16 van 31
Wij leggen de activiteiten van de organisatie vast in een werkplan.
Vraag 17 van 31
Onze organisatie investeert in vernieuwing van het aanbod.
Vraag 18 van 31
Wij stellen duidelijke kwaliteitsnormen aan onze activiteiten.
Vraag 19 van 31
Wij werken regelmatig samen met andere organisaties.
Vraag 20 van 31
Wij hebben een duidelijke lange termijn strategie.
Vraag 21 van 31
Om andere leeftijdsgroepen te bereiken, passen we onze producten / diensten op hen aan.
Vraag 22 van 31
Onze organisatie heeft voldoende financiële middelen om haar hoofdtaken uit te voeren.
Vraag 23 van 31
Onze organisatie is afhankelijk van een financier.
Vraag 24 van 31
Per activiteit is duidelijk hoeveel budget er beschikbaar is.
Vraag 25 van 31
Er is regelmatig controle op de financiën zodat we weten waar we staan,
Vraag 26 van 31
Wij zijn op de hoogte van het gemeentelijke en / of provinciale beleid.
Vraag 27 van 31
Toelichting:

Koelorganisatie kan bijvoorbeeld ook zijn, Huis voor de Kunsten, Sportbond, Brancheorganisatie

Wij hebben regelmatig contact met onze koepelorganisatie over nieuwe ontwikkelingen.
Vraag 28 van 31
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen passen wij ons aanbod regelmatig aan.
Vraag 29 van 31
Wij reserveren middelen voor nieuwe activiteiten.
Vraag 30 van 31
In onze organisatie mag je nee zeggen wanneer men vraagt extra taken uit te voeren.
Vraag 31 van 31
Wij zijn in staat om goede begeleiding te geven aan vrijwilligers / medewerkers.